RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
   
 2. 1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digital Sphere Sp. z o.o., z siedzibą w Wrocławiu, ul. Bogedaina3
   
 3. 2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   
 4. 3). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone odbiorcom tj.:
   
  1. a. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
    
  2. b. biuro rachunkowe,
    
  3. c. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
    
  4. d. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki),
    
  5. e. podmioty upoważnione z mocy prawa na udokumentowany wniosek.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
    
 5. 4). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
   
 6. 5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
   
 7. 6). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 8. 7). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
 9. 8). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.